Ổ CỨNG HDD

Mã SP: HDD 4TB

Giá: 2.899.000 VND

Mã SP: HDD 1TB

Giá: 1.199.000 VND

Mã SP: HDD Western Digital 500GB

Giá: 550.000 VND