BỘ XỬ LÝ CPU

Mã SP: Intel® Pentium® Processor G3240

Giá: 1.449.000 VND

Mã SP: Core i7 4770

Giá: 4.990.000 VND

Mã SP: CPU Intel Core i5-4690T

Giá: 2.990.000 VND

Mã SP: INTEL CORE I3 3240

Giá: 949.000 VND


Mã SP: CPU CORE 2 DUO E8400

Giá: 135.000 VND